statytinis

statytinis
1 statýtinis,smob. (1) 540, , NdŽ paskirtas kokioms pareigoms ir nuo skyrėjo priklausantis, jo nurodymus vykdantis asmuo, valdininkas: Visi šiaušėsi prieš Sabalį, prieš jo statytinius ir palaižūnus A.Vien. Dalinių kunigaikštysčių kunigaikščiai buvo didžiojo kunigaikščio statytiniai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • statytinis — statýtinis, statýtinė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • statytinis — 2 statytinis, ė adj. (1) 1. KŽ skirtas statybai, statybinis: Paprastai sakoma, kad statytiniai medžiai turi būti kertami žiemos laike A1884,56. 2. statmenai tvertas: Statytinė t[v]ora LKAI64(Skd). 3. vykdantis savo skyrėjo nurodymus, priklausomas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statytinė — statýtinis, statýtinė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • agentas — 1 ãgentas, ė smob. (1, 3b), ageñtas (2) DP7 1. KI586 asmuo, veikiantis kurios nors įstaigos, įmonės ar atskiro žmogaus vardu, įgaliotinis: Buvo atėjęs draudimo draugijos ãgentas Kp. 2. rš kieno nors statytinis, kas tarnauja kieno nors… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • protežė — protežė̃ scom. ind. TrpŽ kieno nors globojamas, proteguojamas asmuo, kieno nors statytinis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”